BIOGRAPHY

PL

Pomysł na zespół Flames Among Hatred zaczął kiełkować w listopadzie 2017 roku, w głowach Krzyśka Mentka i Marcina Lewickiego. To właśnie te dwie osoby, poznały się jeszcze w czasach „studenckich” i choć zainteresowania dotyczące studiów różniły się znacząco, to wspólnym mianownikiem okazały się fascynacje muzyczne, zakorzenione w młodości: Sepultura, Pantera, Slayer, Cannibal Corpse i wiele, wiele innych. To jednak jeszcze nie był czas, by wspólnie stworzyć projekt, ponieważ Marcin był na etapie wydania płyty z Day Before Death (hardcore), a Krzysiek pełnił funkcję gitarzysty w zespole HellHunter. Rok 2017 okazał się dobrym czasem na rozpoczęcie współpracy, ponieważ stworzony materiał i kolejne pomysły nie mogły już dłużej czekać. Pozostawała kwestia znalezienia reszty muzyków, którzy dopełniliby skład Flames Among Hatred. Propozycję obsadzenia funkcji basisty otrzymał Adam Wojna, który aktywnie uczestniczył w tworzeniu wspomnianego materiału i przyczynił się również do samego założenia zespołu. Po krótkich poszukiwaniach natomiast miejsce wokalisty zajął Oskar Skoczek. Można zatem powiedzieć, że skład został sformowany w ciągu czterech miesięcy. Od tego momentu zaczęły się intensywne próby, które doprowadziły zespół do stworzenia debiutanckiego materiału, który zarejestrowany został na przełomie 2018 i 2019 roku. Nasza pierwsza EP’ka miała swoją premierę w marcu tego roku. Wkrótce po tym wydarzeniu Oskar zdecydował się na opuszczenie zespołu, a jego miejsce zajął Viśnia. Obecnie przygotowujemy się do koncertów, których terminy znajdziecie na naszej stronie, oraz profilu FB (https://www.facebook.com/flamesamonghatred).

EN

The idea for band Flames Among Hatred start to create in the minds of Krzysiek Mentek (lead guitar) and Marcin Lewicki (drums) it was set around November 2017. Those two exact individuals get to know each other during the student days, and although the interests in the area of study significantly differed, most important common interest were musical fascinations, rooted in youth souls: Sepultura, Pantera, Slayer, Cannibal Corpse and many, many more. However, back in the days it was not yet time to create a project together, due to releasing long play CD by Marcin from band Day Before Death (hardcore) and Krzysztof was playing on guitar in band HellHunter. Year 2017 was a good time for both of them. Krzysztof and Marcin start working together and create new musical ideas. Next step was to find rest of the musicians who would complete Flames Among Hatred lineup. Adam Wojna received the proposal for playing bass guitar. Adam actively participated in the creation of the new material and also contributed to the band’s founding. After a short research, the vocalist place was filled by Oskar Skoczek. It can be said that full band members was formed not longer than four months. From that moment on, intensive rehearsals began, which led FAH to create their first demo EP which was recorded in late 2018 and early 2019. Our first demo EP was released in the March of 2019. Shortly after releasing EP, Oskar decided to leave the band. Wiśnia became the new vocalist. Exact concert dates you will find on our website and FB profile (https://www.facebook.com/flamesamonghatred).